Historia               Patron               "Z nami wygrasz wyścig do przyszłości" 

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 70 im. St. Wyspiańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r. 22.W sprawach ochrony danych osobowych możliwy kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iodi@sp70.elodz.edu.pl Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwa realizacja usługi ani kontakt.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 


Zachęcamy do zapisów
w naszej szkole na :

lodz.elemento.plZAGŁOSUJ NA NAS W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2019

 

Dziękujemy!!!! :)


Informacja

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 70   w Łodzi zostało sfinansowane ze środków Budżetu Państwa otrzymanych

z pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź


Szanowni Rodzice/Opiekunowie

06 maja 2019 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych. Będzie trwała do 28 maja 2019 roku.

Zalogowanie do systemu będzie możliwie na stronie https://lodz.elemento.pl .

Informacje na temat naboru znajdują się na stronie Urzędu Miasta Łodzi oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 70 w Łodzi.


Raport z ewaluacji problemowej.


W dniach od 16 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. na terenie naszej szkoły została przeprowadzona ewaluacja problemowa. Badaniem objęto uczniów, rodziców i nauczycieli. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje wymagania w zakresie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Zachecamy państwa do lektury (link do raportu)


NFZ

NFZ przypomina o oknieczności odwołania wizyty u specjalisty jeżeli nie możemy skorzysać.

Link do strony www.zip.nfz.gov.pl


Dzień Otwartych Drzwi


Bardzo serdecznie zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się

03. 03. 2016 r. od godz. 16:30.


Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej.


Od 01. 03. 2016 r. do 08. 04. 2016 r. ( z wyłączeniem 05.04. 2016 r., w którym odbywa się sprawdzian klas 6 szkół podstawowych).

 

W zakładce dla Rodziców znajdziecie Państwo szczegóły procesu rekrutacyjnego.

Strona dla rodziców: http://lodz.elemento.plRekrutacja do oddziału przedszkolnego.

W zakładce dla rodziców przedstawiamy Państwu Harmonogram rekrutacji oraz niezbędne informacje.

Przypominamy, że od 01. 03. 2016 r. od godz. 08:00

do 31. 03. 2016 r. do godz. 15:00

placówka przyjmować będzie wnioski oraz niezbędną dokumentację.

Strona dla rodziców:

http://lodz.przedszkola.vnabor.plPółkolonie

 

Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w ramach realizacji zadania organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania
w okresie ferii zimowych 15-28 lutego 2016 roku, zorganizuje zajęcia zamknięte w formie półkolonii dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat w następujących szkołach i placówkach:

 

 

 

Nazwa szkoły/placówki

Adres

liczba miejsc

Śródmieście

Szkoła Podstawowa nr 111

ul. Jaracza 44-46

30

Szkoła Podstawowa nr 173

ul. Sienkiewicza 46

30

Szkoła Podstawowa Nr 70

ul. Rewolucji 1905 roku 22

30

Szkoła Podstawowa nr 23

ul. Gdańska 16

30

Bałuty

Szkoła Podstawowa nr 54

ul. Wróbla 5

30

Szkoła Podstawowa nr 153

ul. Obrońców Westerplatte 28

30

Szkoła Podstawowa nr 35

ul. Tybury 4

60

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

ul. Zawiszy 39

90

Polesie

Szkoła Podstawowa nr 137

ul. Florecistów 3B

45

Szkoła Podstawowa nr 36

ul. Więckowskiego 35

45

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3

ul. Olimpijska 9

60

Pałac Młodzieży

ul. Wyszyńskiego 86

90

Górna

Szkoła Podstawowa nr 189

ul. Kossaka 19

45

Szkoła Podstawowa nr 130

ul. Gościniec 1

60

Szkoła Podstawowa nr 51

ul. Ciołkowskiego 11A

45

Szkoła Podstawowa nr 125

ul. Dzwonowa 18/20

45

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2

ul. Sopocka 3/5

30

Widzew

Szkoła Podstawowa nr 139

ul. Giewont 28

90

Szkoła Podstawowa nr 202

ul. Jugosłowiańska 2

60

Szkoła Podstawowa nr 34

ul. Ćwiklińskiej 9

60

Szkoła Podstawowa nr 199

ul. Elsnera 8

45

Szkoła Podstawowa nr 141

ul. Zakładowa 35

60

Szkoła Podstawowa nr 205

ul. Dąbrówki 1

90

Szkoła Podstawowa nr 204

ul. Gajcego 7/11

45

Szkoła Podstawowa nr 149

ul. Tatrzańska 69A

60

Placówki Kształcenia Specjalnego

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

al. I Dywizji 16/18

30

Zespół Szkół Specjalnych nr 2

ul. Karolewska 30/34

15

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3

Tkacka 34/36

20

 

 

 

Przyjęto następujące zasady organizacji wypoczynku zimowego:

 

  • zajęcia prowadzone będą w godz. 8ºº – 16ºº,
  • zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią (np. kino, basen, lodowisko, itp.),
  • w trakcie zajęć placówka  zorganizuje jeden ciepły posiłek,
  • udział  dziecka  w zajęciach jest odpłatny (wysokość opłaty wynosi 10 złotych dziennie
    od jednego uczestnika)

 

Ogólne zasady naboru:

 

- rekrutacja rozpoczyna się po 15 stycznia 2016 roku i trwa do 1 lutego 2016 roku,

 

- nabór jest otwarty i nie ogranicza się tylko do uczniów szkoły w której organizowany jest wypoczynek,

 

- informacja o naborze zostaje upubliczniona za pomocą dostępnych środków przekazu (np. -   tablica ogłoszeń, strona internetowa, zebrania z rodzicami)

 

- organizator określa zasady rekrutacji uczestników (tzw. regulamin naboru),

 

- o zakwalifikowaniu uczestnika na zajęcia, organizator informuje po zakończeniu rekrutacji.

 

 


Życzenia świąteczne


W ten piękny świąteczny czas,

zdrowia, optymizmu, pomyślności, szczęścia,

rodzinnej atmosfery i suto zastawionego stołu,

samych sukcesów i radości życzy

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i pracownicy

Szkoły Podstawowej Nr 70 w Łodzi


 

Otwarcie pracowni „EKO,EKO u Biedronki Kropki” w Szkole Podstawowej nr 70 im. St. Wyspiańskiego w Łodzi zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”
Łączny koszt zadania : 40.627,00zł
W tym:
Dotacja WFOŚiGW 38.250,00zł
Wkład własny (Rada Rodziców SP70) 2.377,00zł

ZACHĘCAM DO ODWIEDZENIA NAS NA FACEBOOKU I POLUBIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 70 W ŁODZI


https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-Podstawowa-Nr-70-w-%C5%81odzi/1498201720418519


 


 

REALIZUJEMY W SZKOLE PROJEKTY


"SZKOŁA Z KLANZĄ" 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Nasza Misja: Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące
nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. Wprowadzamy styl
w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.


"SZKLANKA MLEKA"

 

 

 


 

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

 


"OWOCE W SZKOLE"


 

 

W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.


"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

Kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego - oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności - 20 minut dziennie. Codziennie! - jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.


"SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"


Opracowane zostały kryteria przynależności do tej sieci oraz przyznawania certyfikatu wojewódzkiego. Szkoły, które spełniły określone warunki, zostają przyjęte do sieci i po minimum dwóch latach pracy otrzymują wojewódzkie certyfikaty.


 

"ŚLADY PRZESZŁOŚCI - UCZNIOWIE ADOPTUJĄ ZABYTKI"

 

To program, w którym uczniowie wyruszają w teren w poszukiwaniu zapomnianych zabytków, ciekawych przedmiotów codziennego użytku, fascynujących historii. Odkryte obiekty, miejsca i relacje biorą pod swoją opiekę i dbają, by pamięć o nich nie zaginęła.
  Program jest doskonałą propozycją na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dla dzieci ze szkół podstawowych.
  Cieszy się bardzo dużą popularnością zarówno wśród pedagogów, jak i uczniów. Od początku udział w nim wzięło ponad 2 500 szkół, to oznacza, że w prace na rzecz ochrony zabytków zaangażowało się blisko 50 000 uczniów!
  Teraz Nasza Szkoła ma okazję czynnie włączyć się w działania i zaadoptować jakieś zabytki.

 

"SOLIDARNA SZKOŁA"
Solidarna Szkoła to kolejny projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 70 w Łodzi.
Pewnie każdy z Was wie, co to Solidarność.
Ta inicjatywa Solidarnej Szkoły ma na celu kształtować wśród uczniów poczucie tożsamości i pokazywać ideały Solidarności, nie tylko w Polce, ale także w Europie i na całym świecie.
Na zajęciach postaracie się wypracować szkolny program wychowawczy oparty na edukacji solidarnościowej.
W ramach projektu poznacie swoją społeczność lokalną. Mam nadzieję, że również w ten projekt włączycie się licznie.


 

"WIEMY, JAK! NOWE TECHNOLOGIE W SZKOLE"
 

To ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna "WIEMY, JAK! Nowe technologie w szkole". Jest to wsparcie dla nauczycieli i uczniów w bezpiecznym korzystaniu z dobrodziejstw rewolucji technologicznej.


 

"WZOROWA ŁAZIENKA"
Badania firmy Domestos przeprowadzone w szkołach pokazały, że toalety wymagają remontów i są mało higieniczne.
Nasza szkoła przyłączyła się do programu. Ale program to nie tylko nauczyciele i dyrekcja.
Każde dziecko może zgłosić do galerii szkoły swój pomysł na projekt łazienki, lustra, drzwi, które chciałoby zobaczyć w łazience w swojej szkole. I tutaj wasza praca i pomysłowość może zadecydować o wygranej.
Drodzy rodzice i dzieci każdy może oddawać głos na szkołę, która jego zdaniem ma najciekawszą galerię "Wzorowych Łazienek".
Te szkoły, które zbiorą najwięcej głosów - wygrywają!
Mam nadzieję, że to będzie Nasza Szkoła.
A wygrać można: 3 remonty szkolnych łazienek o wartości 30 000 zł każda oraz 100 zestawów Domestosa na rok.